PEREMPUAN CERDAS SUMBER KEMAJUAN BANGSA - FAKKIR

PEREMPUAN CERDAS SUMBER KEMAJUAN BANGSA

FAKKIR.XYZ – BUYA HUSEIN MUHAMMAD | Jam 15.30. Baru saja usai webinar bertema : “Mencerdaskan Perempuan, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”. Aku bicara bersama tiga perempuan pendidik yang hebat : ibu Sri Rossyati, ibu Sri Irianingsih dan ibu Astatik Bestari.

Aku mengutip sebuah Syair Hafiz Ibrahim, penyair Nil, penyair Rakyat .

الام مدرسة اذا اعددتها اعددت جيلا طيب الاعراق
الام روض ان تعهده الحياة بالري اورق ايما ايراق
الام استاذ الاساتذة الاولی شغلت ماثرهم مدی الافاق

Ibu adalah madrasah pertama
Bila kau menyiapkannya dengan baik
Kau menyiapkan generasi yang baik

Ibu adalah taman
Bila kau merawatnya dan menyiraminya dengan air bening
Ia akan menumbuhkan daun2 yang lebat, meneduhkan
Ibu adalah maha guru
Jejak langkahnya
Tak akan hilang sepanjang zaman

Perempuan adalah separoh jiwa bangsa dan umat manusia dengan potensinya yang amat besar dalam seluruh aspek kehidupan

Seorang penyair menyatakan :

المراة عماد البلاد اذا صلحت صلح البلاد واذا فسدت فسد البلاد

Perempuan adalah pilar negara
Jika ia kokoh : sehat, cerdas, mandiri dan baik
Maka negara menjadi sejahtera dan produktif
Jika sebaliknya, maka negara jadi terbelakang, rapuh dan tak produktif.

Bila kita membuatnya bodoh, sakit dan tak berdaya
Maka itu adalah upaya kita untuk menciptakan generasi bangsa yang bodoh, sakit dan tak berdaya

Tetapi Basis utama dari seluruh bangunan negara sejahtera adalah kesetaraan hak seluruh warganya, laki-laki dan perempuan. Kesetaraan lalu menjadi dasar bagi relasi kesalingan dalam menjalani kehidupan bersama yang membahagiakan. Kerapuhan negara adalah manakala negara dan sistem kebudayaan mensubordinasi dan mendiskriminasi hak-hak warga negara.

Akhirnya, Perempuan adalah ibu manusia dan pusat siklus peradaban. Tergantung kita memandang dan memperlakukan perempuan.